11 comments on “ძალიან გთხოვთ თქვენი აზრი დააფიქსიროთ :)))

 1. ჩემი აზრით საჭიროება თუ არ მოითხოვს დიდად არც უნდა ცდილობდნენ მუშაობის დაწყებას და სწავლაზე უფრო დიდი მნშ გაამახვილონ მაგრამ ესეც აუცილებელია რა თქმა უნდა .მოზარდმა თავისი საკუთარი ფულის ყადრი რომ იცის სულ სხვაა მაინც.

 2. – ravi zogjer ari chemi pas imito ro pirvel rigshi swavla ari mtavari :*… mere modis yvelaferi tan samsaxursac codna unda marto is araa ro mixvide da mxolod fulis gamo gaaketo is rac zogjer ar ginda:X aseti shemtxvevac bevria :X yvelafer tavis dro da asaki aq :*

 3. ar unda mushaobden radgaan, jer isini mzad ararian pizikuri samushaostvis matii oganizmi jer unda chamoyalibdes !

 4. am temastan dakavshirebit sxvadasxva adamians sxvadasxvanairi shexeduleba aqvs da amastanave azric ratqmaunda :)) da me vpiqrob zoger anu sachiroebis shemtxvevashi radgan sistematiuri saxe ar unda mieces radgan mozardis organizmi jer chamoyalibebis proceshia da es ar iqneab misi ajmrtelobistvis kargi :))

 5. სწავლის პერიოდში ვფიქრობ მოსწავლე არ უნდა მუშაობდეს, რომ მთლიანად შეძლოს სწავლაზე კონცენტრირება, მაგრამ თუ საქმე ეხება პრაქტიკის გავლას, რომ უკეთ დაეუფლოს მომავალში არჩეულ პროფესიას ძალიანაც კარგი იქნება, თუ ეს სწავლას არ შეუშლის ხელს ^^ სამწუხაროდ ბევრს არ აქვს იმის არჩევის ფუფუნბა იმუშაოს, თუ არა, რადგან სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა აიძულებს სწავლას თავი გაანებოს და მუშაობით ირჩინოს თავი 😦

 6. მე მაინც ვფიქრობ რომ მოზარდი უნდა მუშაობდეს, რადგან მან იცოდეს შრომის ფასი და ცხოვრება ისწავლოს 🙂 თუ ადამიანს შრომის ფასი არ ეცოდინეაბ ის ვერაფერს მიიაღწევს !

 7. თუ არის იმის საშუალება , რომ ახალგაზრდამ იმუშაოს, ჩემი აზრით, ეს მხოლოდ მის განვითარებას შეუწყობს ხელს და , რა თქმა უნდა , (თუ დრო აქვს) მუშაობის შანსი ხელიდან არ უნდა გაუშვას.

 8. chemi azrit da albat sazogadoebis garkveuli nawilic dametanxmeba rom basvhi zogjer unda mushaobdes radgan, amit man iswavloos, bevri ram da miigos gamocdileba 🙂 aseve igi iswavlis shromis fass da cxovrebashi warmatebis migweva gauadvildeba 🙂

 9. chemi azrit unda imushaos.ogond iseti saqme unda gaaketos rom mis janmrtelobas xeli ar sheushalos. rodesac mozardi tavisi nashromit gamoimushavebs fuls mixvdeba tu ra rtulia misi shovna da mis sworad gamokenebas iswavlis

 10. სულ ვოცნებობდი ისეთ სამსახურზე, როგორიც ამერიკაში და ევროპის ბევრ ქვეყანაში აქვთ თინეიჯერებს.
  შესაბამისად, ჩემი პასუხია “კი”, მაგრამ საქართველოში ძნელია. ჯერ ერთი, ვერ იშოვი სამსახურს და მეორეც, ბევრი შრომა მოგიწევს, რაც მოზარდისთვის არ შეიძლება.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s