26 comments on “სოციალური მედიის დადებითი და უარყოფითი მხარეები

 1. getanxmebi im argumentebshi romlebic shen warmoadgine rogorc dadebitad aseve uaryopitad ! martlac rom bevri ojaxi daingra socialuri qselebis gamo da zog shemtxvevashic savalalo shedegitad ki damtavrda es yovelive !

 2. კარგი პოსტია ყოჩაღ ლაშაა :))) წარმატებებს გისურვებ :))

 3. ლაშა ერთ რჩევას მოგცემ თუ რა თქმა უნდა არ “გამიბრაზდები”
  ძაან აზრიანი პოსტი იყო მაგრამ შეეცადე უფრო მოკლედ ჩამოაყალიბო ხოლმე თორე ბევრს უბრალოდ დაეზარება წაკითხვა 🙂

 4. კი, გეთანხმები, არის დადებითი მხაეებიც და უარყოფითიც :)) კარგი პოსტია)) მალადც 🙂

 5. upro uaryopiti mxarea chemtvis radganac pirvel arguments vetanxmebi nu aseve yvela sxva danarchensac, magram uaryopiti upro metad aris vidre dadebiti, tumcaga davamatebdi imas rom mshoblebs didi yuradgebis qvesh unda yavdet bavshvebi rata ar moxdes bavshvebis psiqikuri sheshla, akontrolon bavshvebi da tu ras ganaxorvieleben bavshvebi romlebic arian internet momxmareblebi.

 6. getanxmebi lasha ; ) socialur medias aqvs bevri dadebiti da bevri uaryopini adamianzea damokidebuli rogor gamoiyenebs ;))))))) tu ojaxi ingreva socialuri mediis brali ar aris eg 😀 😀

 7. საინტერესო პოსტია, შენი პოსტებით აღტაცებული ვარ, რაც შეეხება სოციალურ მედიას ამ თემასთან დაკავშირებით უამრავი რამის თქმა შეიძლება და ჩამოთვლა დადებითი და უარყოფითი მხარეების ! რაც შეეხება ძირითადებს შენ ეს ყველაფერი კარგად და გიწერია, თავისი არგუმენტებით და მთლიანობაში კარგი და საინტერესო გამოვიდა მკითხველისათვის ! 🙂 ესე გააგრძელე და ეს შრომა დაგიფასდება ძმაო 🙂

 8. kargi blogia dzaan momwons da postebic sainteresoa da mkitxvelshi did interess iwvevs yovel shemtxvevashi chemshi es yovelive agdzraa ! rac sheexeba am temas dzalian saintereso daaa sakamatoo temaa, arsebobs uamravi argumenti rogorc dadebiti mxaris aseve uaryopitis , da am orive mxaris dziritadebi shen ukve giweria rac dzalian kargiaaa ese gaagrdzele ))

 9. kargi da dzlieri argumentebi gaqvs ! rogorc dadebit aseve uaryopiit mxareebshic, martalia aris ragaceebi rac gaklia magram araushavs 🙂 dziritadebi gaqvs da swored es aris mnishvnelovanii : )))))))))

 10. როგორც ამბობენ “სოციალური ქსელის თავისებურება იმაში მდგომარეობს, რომ ის აერთიანებს ერთმანეთთან შორს მყოფ ადამიანებს და აშორებს ახლოს მყოფთ” ))

 11. ოსკარ უაილდი – “იყავი ის, რაც ხარ, რადგან ყველა სხვა როლი უკვე დაკავებულია” ))

 12. martlac, media zogadad did rols tamashobs sazogadoebashi da mat shoris urtiertobebis pormirebashi. Gavlena politikur da arapolitikur temebze sasurveli iaragi xdeba, sazogadoebaze zemoqmedebis miznit amitom martalia, lasha, rom mediis tavisupleba unda iyos daculi rom ar moxdes ara kanonierad vinmes sasiketod an sawinaagmdegot misi gamoyeneba

 13. martali xar lashasocialur mediasac ,rogorc yvelafers dadebiti da uaryopiti mkhare akvs , kardi shenishvnebia ,gisurveb warmatebebs !;)

 14. socialuri media iseti temaa romelxec bevri ikamatebs. ratqma unda mas aqvs rogorc dadebiti ise uaryopiti mzareebi, romlebic shen postshi kargadaa chamotvlili

 15. სოციალური მედიის გარეშე ცხოვრობდნენ წინაპრები საუკუნეების მანძილზე და ჩვენ რაღა ღმერთი გაგვიწყრა 🙂

 16. -shemogevlee <3…. martaii xarr :*:*…
  – am socialur medias bevri uaryofitad iyenebs roca sheidzleba misgan dadebiti miigon : (… bevrjer savalalo shedegebic moyolia socialur qselshi dawyebul miwer-moweras:X …
  – kargia es temac rom gaqvs shens blogshi : *…
  – xalxii amas agiarebs mara ver eguebiann:X … uamisobas: ((

 17. რა ნაცნობი პოსტიააა….:)))) ნეტაავ საიდან მეცნოოო:)))) მოომწოონს ეს პოსტი ძალიიან და ეს შენც კარგად იცი:)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s